Farfar planterade för framtiden

Iwan_TylomarkÄpplet faller sällan långt ifrån trädet! Tylömarks är ett genuint familjeföretag och hos oss har intresset för utemiljö gått i arv. Det som startades av farfar Iwan har förvaltats och förädlats av både sonen Anders och barnbarnet Marie.

Det hela började på 1920-talet. Företagets anfader Iwan Tylömark utbildade sig då i Frankrike, Tyskland och England på olika plantskolor, slotts- och trädgårdsanläggningar. I slutet av 20-talet flyttade han hem till Sverige igen och arbetade vid olika trädgårdar samt som trädgårdskonsulent vid Ekebyhovs plantskola på Ekerö utanför Stockholm. År 1930 sökte Iwan till Adelsnäs Trädgårdsskola i Åtvidaberg där han fick en tvåårig gedigen teoretisk utbildning.

År 1934 grundade han sedan Tylömarks Trädgårdsanläggningar i Bromma. I början var Iwans rörelse främst inriktad på anläggning av exklusiva trädgårdar i Bromma, vilket senare under 50-talet breddades till att även omfatta större trädgårdsanläggningar åt bland andra HSB och Familjebostäder.

Mer skötsel och underhåll

Iwan avled år 1961 och sonen Anders Tylömark tog då över företaget. Anders utbildade sig till trädgårdstekniker vid Alnarps lantbruksuniversitet åren 1964–65, samtidigt som han drev företaget med hjälp av sin mor Stina.

Under Anders ledning utvecklades Tylömarks till att i högre grad utföra parkskötsel än nyanläggningar. Under 70- och 80-talen var Tylömarks nästan ensamma om att utföra underhåll av stora grönytor i Stockholm – bland referensprojekten märks bland annat kärnkraftverket Forsmark samt slottsträdgårdar såsom Svartsjö, Bogesund, Sturehov och Ekebyhovs slott. Tylömarks skötte även större bostadsområden åt Familjebostäder samt ett 20-tal sjukhusområden på 80-talet.

En riktig familjeaffär

Skötsel- och underhållskontrakten har under åren blivit många och kunderna är i första hand kommuner, fastighetsförvaltningar, bostadsrättsföreningar och privata fastighetsbolag.

Sedan 1999 är det Anders dotter, Marie Tylömark, som äger och driver Tylömarks. Marie och David Målar (Maries man och tidigare VD) utbildade sig under åren 1995–97 till landskapsingenjörer vid lantbruksuniversitetet i Alnarp.

För att skapa ett större fokus på varje verksamhetsområde, och framför allt på varje enskild kund, bildade Tylömarks två dotterbolag år 2015; Tylömarks Trädgård AB respektive Tylömarks Entreprenad AB.

Sommaren 2009 gjorde tidningen Utemiljöer (nr 4/2009) ett reportage om Tylömarks, med anledning av att företaget fyllde 75 år.
Läs artikeln här.

Har du frågor?


Kontakta oss

Tylömarks Trädgård AB

Vill du nå medarbetare på Tylömarks Trädgård AB?


Klicka här

Maskinen i Stockholm AB

Vill du nå Maskinen i Stockholm AB?


Klicka här