Gröna fingrar för växtkraft

Ansvarskänsla, yrkesstolthet och flexibilitet är vår grogrund. Du ska alltid kunna få hjälp med det du behöver – på en nivå som passar dig. Vi är specialiserade inom två områden; Tylömarks Trädgård hjälper bostadsrättsföreningar, privata fastighetsägare och kyrkogårdar med skötsel av grönytor. Vi sköter även gator och parker i offentliga miljöer.

Tylömarks grundades 1934 av trädgårdsmästare Iwan Tylömark, som drev firman fram till sin bortgång 1961. Sonen Anders tog därefter över mellan åren 1966 och 1999. Sedan dess är det Anders dotter, Marie Tylömark, som för traditionen vidare som tredje generationens ägare och arvtagare.

Koncernen har idag 100 medarbetare året runt och  under säsong är vi 160  medarbetare, vilket gör Tylömarks till en av de största aktörerna inom trädgårdsskötsel. Läs gärna mer om företagets framväxt under Historik.

Affärsidé

Tylömarks skapar och förbättrar utemiljöer för offentlig förvaltning och privata företag. Med lång erfarenhet, yrkeskompetens och kvalitetssäkring erbjuder vi ett brett spektrum av tjänster, från underhåll av vägar och grönytor till specialiserad naturvård.

Vision

Tylömarks ska föra vidare och utveckla arvet inom trädgårds och entreprenad. Vi ska erbjuda en heltäckande kompetens inom underhåll och utveckling av grönytor, parker, vägar och andra offentliga utemiljöer.

Har du frågor?


Kontakta oss

Tylömarks Trädgård AB

Vill du nå medarbetare på Tylömarks Trädgård AB?


Klicka här

Maskinen i Stockholm AB

Vill du nå Maskinen i Stockholm AB?


Klicka här