Bättre fokus hos kunderna 
med nya organisationen

Tylömarks Trädgårdsanläggningar AB har omorganiserats. För att skapa större fokus på varje verksamhetsområde, och framför allt på varje enskild kund, organiseras företagets verksamhet i en koncern med fyra dotterbolag. Tylömarks Holding AB står som ägare till samtliga dotterbolag, är som tidigare privatägt av Marie Tylömark och samma juridiska person som Tylömarks Trädgårdsanläggningar AB.

Den nya strukturen med ett koncern- och fyra dotterbolag underlättar för de olika verksamheternas arbetssätt vilket är en förutsättning för en snabb och effektiv utveckling av tjänsterna och ett led i ett förbättrat kunderbjudande.

I början på året har ledningen på Tylömarks haft kontakt med berörda kunder om eventuell förflyttning av befintliga avtal till respektive dotterbolag. Dock innebär denna förändring inte någon skillnad i utförandet av tjänsterna på plats hos kunderna utan Tylömarks avtal löper vidare enligt tidigare överenskommelse.

– Med vår pågående omorganisation skapar vi en bättre plattform för vidare utveckling av våra olika erbjudanden och får en mer tydlig koppling mellan kund- och tjänstebehov. Jag är mycket stolt över Tylömarks alla medarbetare och våra skiftande verksamheters kunderbjudanden, säger ägare Marie Tylömark.

 

Logotyp, företagsnamn, verkställande direktör och verksamhetsområde för respektive bolag ser efter omorganisationen ut enligt följande:


TylomarksHolding_LogoSpace

Tylömarks Holding AB
VD – David Målar.
Koncernbolag.


Tylomarks Entreprenad_LogoSpace

Tylömarks Entreprenad AB
VD – David Målar.
Anläggning och underhåll av gator, parker och andra offentliga miljöer.

 

Tylomarks Tradgard LogoSpace

Tylömarks Trädgård AB
VD – Fredrik Gabrielsson.
Anläggning och skötsel av grönytor på uppdrag av föreningar och företag.


MaskinenSthlm_Liggande_LogoSpace

Maskinen i Stockholm AB
VD – Chashchyn ”Slava” Viachaslau.
Uthyrning av maskiner för anläggning och skötsel av gator och parker.

 

ByranBromma_Liggande_LogoSpace

Byrån i Bromma AB
VD – Zunny Lordon.
Tjänster inom bokföring och redovisning.

 

Välkommen att kontakta David Målar, vd, Tylömarks Holding AB, vid eventuella frågor på telefon 073-25 81 42 och e-post david@tylomarks.se. Det går även bra att kontakta Marie Tylömark, ägare, Tylömarks Holding AB, på telefon 0736-25 81 41 och e-post marie@tylomarks.se.

Har du frågor?


Kontakta oss

Tylömarks Trädgård AB

Vill du nå medarbetare på Tylömarks Trädgård AB?


Klicka här

Maskinen i Stockholm AB

Vill du nå Maskinen i Stockholm AB?


Klicka här