Vi granskar oss själva

Tylömarks är certifierade enligt ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö). Det innebär att vi på ett strukturerat sätt jobbar aktivt med kvalitets- och miljöfrågor genom ett integrerat verksamhetssystem.

I februari genomför vi en intern granskning av vår verksamhet, där vår ISO-ansvarige, Maria Rydlöv,  åker runt till våra depåer och intervjuar förmän eller platschefer. Några av de processer som Maria ska revidera den här gången är bland annat ledningsprocessen, rutin för kommunikation, rutin för introduktion av nyanställda och rutin för kemikaliehantering.
Senare i febrauri kommer vår externa oberoende ISO-revisor för att gå igenom vår verksamhet.

 

Har du frågor?


Kontakta oss

Tylömarks Trädgård AB

Vill du nå medarbetare på Tylömarks Trädgård AB?


Klicka här

Maskinen i Stockholm AB

Vill du nå Maskinen i Stockholm AB?


Klicka här