Grönt kort – naturligtvis

Tylömarks är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO-standarden. Vårt verksamhetssystem är ett integrerat system för kvalitet och miljö, vilket innebär att miljöhänsyn genomsyrar allt vi gör. Att bry sig om miljön är självklart för oss, eftersom vårt erbjudande till stor del handlar om det gröna – naturen och allt levande i den.

I maj 2000 blev Tylömarks kvalitetssystem certifierat enligt den tidigare standarden ISO 9002. Den 22 april 2002 uppdaterade vi till den nya kvalitetsstandarden ISO 9001:2000, samt genomförde en godkänd miljöcertifiering enligt ISO 14001.

Företagspolicy med miljöriktlinjer:

 • Ständig förbättring och en positiv syn på förändringar
 • Vi eftersträvar största möjliga säkerhet, trygghet och trivsel för en attraktiv arbetsplats
 • Kvalitetssäkrad verksamhet baserad på kunskap och erfarenhet där gällande lagstiftning och krav utgör miniminivå
 • God resurshållning för en bättre miljö
 • God etik, öppenhet och nöjda kunder kännetecknar verksamheten

Miljöriktlinjer till policyn ”God resurshushållning för en hållbar utveckling”:

 • Vårt miljöledningssystem är ett levande redskap för ökad resurshushållning
 • Vi ser ett aktivt och konstruktivt miljöarbete som en investering för framtiden
 • Tylömarks miljöarbete ska kännetecknas av förebyggande miljöskyddstänkande
 • Problem ska åtgärdas så nära dess orsaker som möjligt
 • Miljökonsekvenser vägs in i beslut om investeringar
 • Vid likartade produkter där den ena är mindre miljöskadlig, inte oskäligt dyrare och fyller samma ändamål, väljs denna vid inköp

Under Tylömarks Entreprenad och Tylömarks Trädgård ger vi konkreta exempel på vad vårt miljöarbete innebär konkret i vardagen.

 

Har du frågor?


Kontakta oss

Tylömarks Trädgård AB

Vill du nå medarbetare på Tylömarks Trädgård AB?


Klicka här

Tylömarks Entreprenad AB

Vill du nå medarbetare på Tylömarks Entreprenad AB?


Klicka här